» L'empresa

L'empresa

Acústica Industrial de Tecnologies Mediambientals SL es creà l’any 1998, fruit del treball d’anys d’investigació i exercici lliure d’enginyeria en el camp de l’acústica per part dels seus fundadors. Neix empesa per la necessitat de materialitzar els projectes amb una acurada i correcte execució, creant-se així una plantilla especialitzada amb un organigrama que s’inicia des de el departament d’enginyeria, dpt. administració, fabricació i obres o execució; englobant la fase inicial d’un projecte fins a la seva posada en funcionament i manteniment. Es garanteix així, el continuat control de qualitat en tots els processos.

La filosofia i política de l’empresa, és la de cobrir les necessitats dels nostres clients en la diagnosi i resolució de les problemàtiques que se l’hi presentin en quan a contaminació acústica es refereix. Per això cal introduir sistemes i dissenys correctors, exercint un control i prevenció de les seves instal·lacions així com en els processos productius, per aconseguir l’òptima confortabilitat acústica, que garanteixi a més l’adequació a la Legislació vigent. Dita legislació, està experimentant una continuada evolució, en demanda de la societat per a la consecució d’un Medi Ambient millor i sostenible.

Sabem i som prou coneixedors que en el nostre camp, cada problemàtica d’afecció sonora o vibratòria presenta un trets característics i particulars, que ens obliga a avaluar, diagnosticar i tractar de forma exclusiva cada cas. Aquest esforç i atenció particularitzada és la clau per a la resolució de qualsevol afecció.

El nostre objectiu no sols es circumscriu en l’atenuació sonora de les fonts si no que amb aquesta acció correctora no s’han de veure alterats, cap dels condicionats funcionals de la instal·lació o font objecte d’estudi. Perseguim en la resolució del problema la satisfacció tant per part del generador com de l’afectat; es per això que certifiquem totes les nostres instal·lacions per a l’adequació a la Legislació vigent.

No obstant, anem més enllà ja que dissenyem i executem totes les instal·lacions amb l’objectiu d’aconseguir la màxima confortabilitat acústica. Fet totalment constatable organolèpticament i que sempre justifiquem en tots els assajos normalitzats necessaris.

Per això contem amb un gran equip humà, que és el major capital de l’empresa. Dotat en tots els mitjans, instruments i eines necessàries, començant per l’equip d’enginyeria, altament qualificat i de dilatada experiència, fins al de muntatge constituït per personal format a l’empresa amb totes les exigències que la nostra qualitat de servei ens obliga.

L’àrea de cobertura de la nostra empresa és a nivell estatal, comptant amb delegacions a Barcelona i Madrid. Les zones geogràfiques de principal activitat es centren principalment a les Illes Balears i Catalunya. Aquets últims anys la nostra activitat s’ha estès a tot el llevant peninsular (València, Castelló, Alacant, Múrcia, Almeria), zona centre (Madrid, Avila, Albacete, Saragossa, Badajoz), zona nord (La Rioja, Navarra), zona sud (Melilla).

Ens complau figurar entre les empreses punteres del país en aquest sector, a més d’exportar tecnologia mallorquina arreu del estat.

Una de les tasques que considerem fonamentals en el la nostra activitat, és la d’investigació i docència. Investigació que necessàriament hem de realitzar de forma continua, al haver d’abordar reptes diferents amb les demandes tècniques requerides dia a dia,exigint-nos l’esforç constant en crear nous prototips i sistemes.

Docència que realitzem, en primer lloc a nivell de formació interna del nostre personal, i externament a nivell general, com es el cas de la formació impartida a la Universitat de les Illes Balears al Màster de Qualitat i Gestió empresarial del Medi Ambient de la Càtedra Sa Nostra-UNESCO, a més d’impartir, també, per a la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, cursos de formació especifica en acústica per a professorat de Formació Professional.

També, realitzem de forma continuada, Cursos específics, conferències i Jornades Tècniques a Col·legis Professionals com es el cas del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Balears i el Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de les Illes Balears.

Com considerem d’imperiosa necessitat la divulgació pedagògica, hem participat a diversos programes de radio y televisió, de caràcter tècnic–científic, així com també és habitual la publicació d’articles especialitzats. La nostra participació també és present als Congressos d’Enginyeria, amb l’aportació de ponències sectorials.

Hem col·laborat activament al procés legislatiu estatal i autonòmic, en la matèria, aportant sempre que se’ns ha requerit, la nostra experiència i coneixement tècnic, amb la vessant d’aplicació real.

Amb la nostra dilatada experiència en el sector i empesos per l’afany de sempre estar al capdavant en oferir les màximes garanties del nostre treball, l’any 2004 es creà, participada per Acústica Industrial i els seus fundadors, l’Entitat d’Inspecció AVALUA. Aquesta Entitat compleix i garanteix, mitjançant auditories continuades, els requisits d’independència i imparcialitat respecte a l’empresa matriu.

Tots els drets reservats © Acústica Industrial de Tecnologies Mediambientals
Diseño web - MONOK