» I+D+I

I+D+I

El camp d’actuació que abasta aquesta empresa esta en constant i rapida evolució. Això implica que en gran part dels casos que hem d’abordar, no tinguin una solució predeterminada, ni unes mesures correctores estandarditzades de viable aplicació. Per tant, estem obligats en tot moment, a innovar amb sistemes molt específics, desenvolupant noves aplicacions que serveixin per satisfer la demanada existent en el mercat.

Es per això que ens sentim orgullosos de poder afirmar que disposem de tantes solucions com actuacions hem realitzat, ja que perseguint l’excel·lència en el nostre funcionament, abordem cada cas de forma individual, aportant mesures correctores especifiques per a cada un dels treballs requerits.

Acústica Industrial, compta amb un departament d’enginyeria altament qualificat i de dilatada experiència, capaç d’abordar els nous reptes que es presenten cada dia, obtenint en qualsevol dels casos òptims resultats.

Per tal de poder afrontar aquest nous reptes amb total garantia d’èxit, aquest departament disposa dels darrers avenços tant a nivell d’instrumental de mesura, com a software informàtic de tractament, processament i càlcul de dades, existents en el mercat.

Instrumental de mesura:

Software Informàtic

Tractament de dades. Processat i gestió.
Cesva Capture Estudio, etc.Acústica Arquitectònica

Insul | BastianAcústica Ambiental

Cadna – Software de modelització i predicció acústica:Tots els drets reservats © Acústica Industrial de Tecnologies Mediambientals
Diseño web - MONOK