» Camps d'actuació. Servei ofert

Camps d’ actuació i servei ofert

Acústica Industrial es present en tots els camps d’actuació de la disciplina acústica. Realitza tot el procés d’actuació, al abordar una problemàtica de renou o de condicionament acústic, fins a la seva resolució final.

Avaluació – anàlisi i diagnosi – càlcul i prescripció – disseny i projecció – execució de la actuació – control de qualitat – certificació final.

El sector del Medi ambient, empresarialment, se estima a l’actualitat com el de major creixement econòmic, però a més constitueix la major aportació de satisfacció social i de millora de la qualitat de vida de les persones en particular i del entorn en general. Aquesta doble motivació ens impulsa dia a dia a gaudir del nostre treball, executant-lo amb el màxim rigor en l’obtenció d’òptims resultats.

Els principals camps d’actuació son:

Tots els drets reservats © Acústica Industrial de Tecnologies Mediambientals
Diseño web - MONOK