» Investigació i docència » EL SO NO DESSITJAT » EL RENOU

EL SO NO DESSITJAT » EL RENOU

El so és una magnitud física que conté intensitats i freqüències diferents, per tant, és mesurable. Determinat so pot esser molest per una persona i agradable per una altra. Depèn fonamentalment de factors d'hàbit i culturals.

Cal destacar que, subjectivament, l'oïda no rep amb la mateixa intensitat totes les freqüències de l'espectre d'un soroll, per la qual cosa a l'hora de poder mesurar graus de molèstia s'utilitza una mitja ponderada anomenada “A” que potencia les freqüències mitges i altes de l'espectre a fi d'ajustar la mesura a la resposta de l'oïda humana.

La unitat de mesura és el decibel (dB (A)). Una persona pot arribar a percebre sons des de 5-10 dB(A), que és el llindar mínim d'audició, fins els 120 dB, on trobem el llindar de dolor auditiu. El risc comença prop dels 85 dB(A) i augmenta amb el temps d'exposició. Arribar als 140 dB(A) suposa la destrucció del sistema auditiu, amb una exposició perllongada.

Tots els drets reservats © Acústica Industrial de Tecnologies Mediambientals
Diseño web - MONOK