» Camps d'actuació. Servei ofert » Acústica aplicada al sector industria i comercial

Acústica aplicada al sector industria i comercial

Les activitats industrials i comercials, constitueixen un dels principals focus sonors generadors d’afeccions acústiques.

El propi funcionament y la maquinària utilitzada per dita activitat, és la principal causa de les molèsties per renou y vibracions. En molts de casos, no és possible efectuar una regulació activa de les fonts sonores, havent de recorre a mesures passives correctores d’actuació per a l’obtenció d’eficients resultats, en observança dels requisits legalment exigibles.

El ventall de maquinaria existent en el mon de la indústria es molt ampli. Per tant cada una d’ella precisarà d’una tractament particular, ja que intervenen diversos factors (condicionants funcionals de la maquinaria, ubicació, etc) que impossibilita el poder estandarditzar una solució.

Per això des d’Acústica Industrial de Tecnologies Mediambientals s’elaboren projectes que no només atenen a criteris acústics, sinó que també s’analitzen els condicionants funcionals de les instal∙lacions garantint en tot moment un òptim rendiment de la maquinaria.

Per altre banda, sabem que l’èxit d’un tractament acústic no radica simplement en el disseny de mesures correctores, sinó que el procés d’execució es tan important com el disseny. Per tant en el nostre equip de treball contem amb personal format i qualificat que s’encarrega de la direcció d’obra, per tal de garantir que el projecte dissenyat s’executa no tan sols com ve especificat, sinó que la implantació de mesures correctores i acabats finals s’han realitzats en òptimes condicions.

Acústica Industrial es puntera a sectors de particular especialització com son:

Altres àrees d’actuació en aquest sector comercial son:

Tots els drets reservats © Acústica Industrial de Tecnologies Mediambientals
Diseño web - MONOK