» Camps d'actuació. Servei ofert » Acústica aplicada a l’edificació. acústica arquitectònica i de recintes

Acústica aplicada a l’edificació. acústica arquitectònica i de recintes

En quan a l’acústica arquitectònica es refereix, haurem de diferenciar dos criteris d’actuació, que si bé es poden tractar de manera independent, en moltes ocasions s’hauran d’ avaluar conjuntament.

Amb això ens podem adonar que l’abast que té l’acústica arquitectònica és molt ampli, ja

que engloba des del disseny de teatres, auditoris, etc, fins al disseny dels paraments

constructius d’un habitatge unifamiliar, establiments hotelers, etc.

És de recent aprovació el document basic “DB‐ HR enfront el renou” del Codi Tècnic de l’Edificació, que estableix les següents exigències bàsiques.

Així doncs, arrel de l’aprovació d’aquest document les prestacions acústiques en l’edificació ( tan a nivell de projecció com d’execució) es tornen molt més exigents. Per tant caldrà comptar amb tècnics especialitats en la matèria encarregats del disseny i direcció d’obra i amb empreses especialitzades amb tractaments acústics per a la realització de les actuacions més sofisticades.

Acústica Industrial de Tecnologies Mediambientals compta amb els darrers avenços en software de modelització de la resposta de l’aïllament acústic al soroll aeri i al soroll d’impacte ( software validat pel CTE DB‐ HR), que li permeten donar solució a tots els requeriments establerts en el Codi Tècnic de l’edificació. En aquest sentit, els nostres serveis son requerits principalment per despatxos d’Arquitectura i Promotores.

Insul

Insul

Bastian

Bastian

Realització de projectes d’a condicionament acústic en recintes

acondicionamient acustico

acondicionamient acustico

acondicionamient acustico

acondicionamient acustico

Imatges del Projecte de l’Escola de música i dansa de Felanitx, Mallorca

Tots els drets reservats © Acústica Industrial de Tecnologies Mediambientals
Diseño web - MONOK