» Treballs realitzats » Acústica ambiental

Acústica ambiental

CENTRAL ELÉCTRICA GESA-ENDESA DEL MURTERAR – ALCÚDIA, MALLORCA

Projecte, direcció d’obra i execució de dues cabines acústiques per a l’allotjament de les bombes de buit de la Central Tèrmica d’Es Murterar a Alcúdia –Mallorca.

CENTRAL ELÉCTRICA DE GESA EN FORMENTERA

Inspecció sonomètrica i avaluació d’impacte medi ambiental de contaminació acústica del grup generador de 11-14 MW de L’illa de Formentera.

Projecte d’aïllament acústic del grup generador. Disseny del sistema d’envolvent passiva resistiva per l’aïllament acústic sense interferència de l’òptima funcionalitat de la Central.

PLANTA INTEGRAL INCINERADORA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS DE MELILLA – REMESA.

Projecte de mesures correctores viables a adoptar, derivades de l’avaluació sonomètrica efectuada per l’Entitat d’Inspecció, de l’incineradora de RSU de la Ciutat autònoma de Melilla.

CENTRAL ELÉCTRICA DE GESA-ENDESA -EIVISSA

Inspecció sonomètrica i avaluació d’impacte medi ambiental de contaminació acústica que genera la central elèctrica envers els nuclis de població propers. Discriminació de les fonts responsables de l’afecció, qualificació, quantificació i diagnosis.

DESSALADORES MÒBILS DE SAN JOAN DE DÉU, PALMA MCA. TIRME

Inspecció sonomètrica i avaluació dels prototips correctors de l’impacte medi ambiental de contaminació acústica de les dessaladores mòbils instal·lades al recinte de Sant Joan de Déu, Cala Gamba – Palma -

DESSALADORA DE SON FERRER (CALVIÁ, MALLORCA). DEGREMONT

Inspecció sonomètrica i avaluació de l’impacte medi ambiental de contaminació acústica de la dessaladora de Son Ferrer. Anàlisi preliminar de mesures correctores a adoptar (obs. mesures prescrites no portades a terme)

PROJECTE DE LA RONDA NORD DE FELANITX

Avaluació i informe de mesures correctores viables a adoptar per a la futura infraestructura viària. Modelització de la resposta de immissió sonora que serà susceptible de generar.

TÚNEL DE SOLLER, MALLORCA.

Estudi d’impacte ambiental de contaminació acústica d’una xarxa viària. Influència sobre l’entorn abans i després de l’entrada en servei del Túnel de Sóller.

Projecte i implantació de mesures correctores del sistema de ventilació del Túnel de Sóller.

VARIANT SUD D’ANDRATX C-719, MALLORCA.

Avaluació de l’impacte ambiental que genera la nova infraestructura viària de la variant sud d’Andratx (Mallorca) C-719 sobre l’explotació agrícola i d’agroturisme de Son Esteve.

Informe pericial per al Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears.

TUNEL DE CANYAMEL, MALLORCA

Inspecció sonomètrica i avaluació d’impacte medi ambiental de contaminació acústica que genera la carretera Capdepera – Son Servera al seu pas pel túnel de Canyamel.

Projecte i execució de mesures correctores del vial per a la protecció dels habitatges circumdants.

CEMEX - CEMENTERA DE LLOSETA, MALLORCA

Projecte i execució de mesures correctores per a la minimització del impacte medi ambiental de contaminació acústica de la Cimentera de Lloseta.

MAPA ESTRATÈGIC DE RENOU DEL MUNICIPI DE CAPDEPERA

Avaluació de contaminació acústica del municipi (període d’avaluació 1 any). Primer mapa de renou realitzat a Mallorca, dins el marc de l’Agenda Local 21.

AEROPORT DE SON SANT JOAN - MALLORCA

Avaluació del impacte ambiental de contaminació acústica generat pel trànsit aeri de l’aeroport de Son Sant Joan a la finca de es Voltor i s’Estanyol de Puntiró.

TELEFONICA, CIUTADELLA- MENORCA

Avaluació del impacte ambiental de contaminació acústica de la estació central de telefonia mòbil de Ciutadella de Menorca.

Tots els drets reservats © Acústica Industrial de Tecnologies Mediambientals
Diseño web - MONOK