» Treballs realitzats » Acústica a l'edificació

Acústica a l'edificació

REFORMA DE L’HOTEL MARRIOTT’S CLUB SON ANTEM GOLF RESORT DE LLUCMAJOR (MALLORCA).

Projecte de diagnosi acústica referent a la patologia constructiva existent a l’edificació de l’establiment hoteler, amb prescripció de les mesures correctores a adoptar per a la seva execució amb l’hotel sense aturada d’activitat i amb hostes a l’hotel, reformant íntegrament totes les habitacions per a l’augment de l’aïllament acústic de les parets mitgeres divisòries. Direcció d’obra, seguiment, establiment de protocols i verificació final d’obra amb els assajos in situ normalitzats i establerts a la vigent normativa d’aplicació. Encàrrec del treball realitzat directament pel titular de l’edificació Orenol S.A.

COMPLEX RESIDENCIAL FADESA C/ SALVADOR DALÍ. PALMA DE MALLORCA.

Avaluació de la patologia constructiva. Projecte i execució de mesures correctores per a la millora de l’aïllament acústic a les instal·lacions d’extracció d’aire viciat de l’àrea de pàrquing del complex residencial de Fadesa C/ Salvador Dalí de Palma de Mallorca.

COMPLEX RESIDENCIAL GRUP INBESOS CAN CABASSA, SANT CUGAT DEL VALLÈS, BARCELONA.

Avaluació de la patologia constructiva existent, prescripció, execució de mesures correctores a les parets d’actuació, mitjaneres entre habitatges, amb la comprovació i certificació final resultant.

COMPLEX RESIDENCIAL D’HABITATGES ADOSSATS - GRUP INBESOS – BELLVER DE LA CERDANYA - LLEIDA.

Avaluació de la patologia constructiva existent, prescripció de mesures correctores a les parets d’actuació, mitjaneres entre habitatges.

GENER DE 2009 – GUANYADORS DEL CONCURS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE BÀSIC, D’ACORD AMB EL CTE DB-HR, PER A LA PROMOCIÓ DE 43 HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL A MONTMELÓ - BARCELONA.

Guanyadors del concurs de la Diputació de Barcelona formant part del equip de ADEMÀ CANELA COMELLA Arquitectes Associats SA.

RESIDENCIA TUTSEK, LA MOLA- FORMENTERA.

Prescripció i execució de les actuacions d’aïllament acústic de l’edificació que allotja el grup electrogen de subministre elèctric de la Residencia del Sr. Tutsek a Formentera. Segons projecte del Arquitecte D. Salvador Roig, per a la rehabilitació i ampliació de l’antiga casa pagesa a la Mola.

CAP DE BARBARIA, VINYES - FORMENTERA.

Prescripció I execució de les actuacions d’aïllament acústic de l’edificació que allotja el grup electrogen de subministre elèctric de les edificacions de les vinyes del Cap de Barbaria de Formentera. Segons projecte del Arquitecte D. Salvador Roig, per a la rehabilitació i ampliació de l’antiga casa pagesa i d’adaptació a la producció vitícola.

RESIDENCIA VILLA SERENA – FORMENTOR, MALLORCA.

Prescripció i execució de les actuacions d’aïllament acústic de la instal·lació de climatització de la Residencia de Villa Serena de Formentor. Març 2009.

RESIDENCIA ESTUDI GENERAL – PALMA, MALLORCA.

Prescripció i execució de les actuacions d’aïllament acústic de la instal·lació de climatització d’un Palauet del C/ Estudi General del Centre històric de Palma. Maig 09.

ESTUDI ACÚSTIC D’ANÀLISI I PRESCRIPCIÓ FACULTATIVA SEGONS EL CTE DB-HR, DEL PROJECTO D’ARQUITECTURA, PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UNA PRIMERA FASE, DE 129 HABITATGES, Y UNA SEGONA FASE DE 76 HABITATGES, EN EL PORT DE BADALONA.

Anàlisi, estudi prescripció facultativa del comportament acústic dels sistemes constructius utilitzats per a la construcció dels habitatges, garatges i locals comercials, per al compliment de les exigències del CTE DB-HR i adaptació al mateix. Annex al Projecte Arquitectònic, Porta al Mar, al Port de Badalona. Abril 2012.

Tots els drets reservats © Acústica Industrial de Tecnologies Mediambientals
Diseño web - MONOK