» Investigació i docència » RECURS NATURAL » EL SILENCI

RECURS NATURAL » EL SILENCI

La contaminació per renou és un problema de difícil solució, ja que, generalment, no se li dona la importància que s’atorga a d'altres abusos indiscriminats que pateix el medi natural.

S’entén generalment que les fonts de renou (vehicles, fàbriques, comerç, construcció i d'altres activitats socials i d'esbarjo) estan tradicionalment associades al desenvolupament i avanç de la civilització i, d'aquesta forma considerades un mal necessari.

S'ha assignat una importància tan gran al desenvolupament econòmic a costa del consum indiscriminat de recursos naturals. Es toleren amb indulgència els seus efectes nocius pel medi, i dins aquests la contaminació acústica, que no per menys consideració, ha de deixar d'ocupar un lloc preferent.

Tots els drets reservats © Acústica Industrial de Tecnologies Mediambientals
Diseño web - MONOK