La nostra interacció comunicativa no sols està en lo visible sinó també i en gran mesura en lo invisible. Necessitem que el nostre entorn sigui harmonitzat, bell, equilibrat i atemporal. És per això que l’ambient tranquil, assossegat i d’alta intel·ligibilitat acústica és imprescindible i necessari pel nostre correcte desenvolupament.

A l’enginyeria i instal·ladora d’Acústica Industrial materialitzem els nostres projectes per a provocar veritables transformacions acústiques, adequant espais, entorns, situacions i hàbits.

Acústica Industrial es present en tots els camps d’actuació de la disciplina acústica. Realitza tot el procés d’actuació, al abordar una problemàtica de renou, de condicionament acústic, així com també de sonorització d’alta qualitat, fins a la seva resolució final.

Avaluació

Realització d’assajos normalitzats previs de diagnosi. Avaluació sonomètrica in situ sota empara d’acreditació ENAC a través del nostre laboratori d’assaig AVALUA.

Anàlisi i diagnosi

Treball d’enginyeria acústica aplicada en base als assajos inicials, en observança dels requeriments normatius.

Càlcul i prescripció

Treball de gabinet de determinació de les mesures correctores adients amb els sistemes de viable implantació. Modelització de resposta en 3D o d’altres eines tecnològiques per a garantir l’assegurament de resultats.

Disseny i producció

Elaboració d’innovadors dissenys aplicats a cada cas d’estudi. Diferencials i avantguardistes creacions amb resultats certificats. Optimització de recursos i assegurament de resposta en base a la dilatada experiència.

Execució de l'actuació

Materialització integral de tota la cadena o fases de projecte. Elaboració de protocols d’actuació i execució amb instal·lació especialitzada portada a terme en temps i forma.

Control de qualitat

Control i seguiment detallat d’obra mitjançant verificació in situ de resposta amb assajos i verificació permanent de l’actuació. Elaboració d’informes report.

Certificació final

Realització d’assajos normalitzats i avaluacions sonomètriques de certificació final d’obra en base als documents normatius d’aplicació.

Enjoy the music,
enjoy the silence

Acústica Industrial es puntera a sectors de particular especialització com són:

Sector comercial i de distribució alimentaria

Supermercats, hipermercats, centres comercials, etc. Amb un extens bagatge al haver realitzat més de 711 plantes comercials a tota la geografia estatal.

Sector de construcció i instal·lacions en lèdificació

Des dels grans projectes en edificis públics i privats (climatització, elevació, hidràulic, etc.), Fins l’edificació particular. Adequació al Codi Tècnic de l’edificació.

Sector industrial

Actuacions específiques a grans infraestructures de generació elèctrica (Centrals Tèrmiques, CTCC, Plantes de cogeneració, Plantes Incineradores i de tractament de RSU, etc.), com a instal·lacions industrials en general i domèstiques.

Sector nàutic

Aïllament de renou aeri i vibratori de les sales de màquines de embarcacions menors, bucs de passatge i mercants, superyachts. Sonorització d’embarcacions de passatge i creuers.

Sector hoteler

Hotels, restaurants, etc. Actuació en àmbit de les Illes Balears, estatal i internacional. 210 projectes hotelers ens avalen, molts d’ells d’actuació integral.

Sector serveis

Oficines, centres d’ensenyament, conservatoris, sales de conferències, auditoris, palaus de congressos, pistes esportives, gimnasos (23 projectes executats en àmbit estatal) etc.

Sector d'oci i espectacles

Locals d’oci d’especial exigència, discoteques, terrasses ambientades, cafè concerts, beach clubs, espais tancats o oberts per a espectacles i festivals, accions correctores i monitorització per a grans festivals, etc. Actuació en 6 clubs dels pertanyents al THE WORLD’S 100 BEST CLUBS de la International Nightlife Association.

Planejament urbanístic ambiental i d'infraestructures

Mapes estratègics de renou, plans acústics especí cs d’actuació, gestió i avaluació de parcs naturals, plans de cohabitació urbana, implantació de mesures correctores en infraestructures públiques i privades, etc.

Hotel El Llorenç, Parc de la Mar

Des d’Acústica Industrial SL, enginyeria i instal·ladora especialitzada en acústica aplicada, volem compartir amb vosaltres l’esdeveniment celebrat en el Palau de Congressos de Palma, els

Llegir més

Amàre Beach Hotel Ibiza

A la societat actual, el seu continu tràfec i estrès, ha consolidat fermament la necessitat de gaudir de l’escapada de vacances. Busquem trobar moments de

Llegir més

Horari d'oficina

De dilluns a dijous de 08h a 14h i de 15h a 17h. Divendres 08h a 15h.

Ens pot trobar a

Camí de Muntanya nº 14A Polígon Industrial de Marratxí
07141 Marratxí, Mallorca (Illes Balears)

Tel.: +34 971 226 153
Fax.: +34 971 605 589