Serveis

Amb una política de millora contínua i empesos per l’afany de sempre estar al capdavant

Acústica Industrial es present en tots els camps d’actuació de la disciplina acústica. Realitza tot el procés d’actuació, al abordar una problemàtica de renou o de condicionament acústic, fins a la seva resolució final.

Acustica_Industrial_3 bn

Avaluació

Realització d’assajos normalitzats previs de diagnosi. Avaluació sonomètrica in situ sota empara d’acreditació ENAC a través del nostre laboratori d’assaig AVALUA.

Anàlisi i diagnosi

Treball d’enginyeria acústica aplicada en base als assajos inicials, en observança dels requeriments normatius.

Acustica_Industrial_1 bn
Acustica_Industrial_10 bn

Càlcul i prescripció

Treball de gabinet de determinació de les mesures correctores adients amb els sistemes de viable implantació. Modelització de resposta en 3D o d’altres eines tecnològiques per a garantir l’assegurament de resultats.

Disseny i producció

Elaboració d’innovadors dissenys aplicats a cada cas d’estudi. Diferencials i avantguardistes creacions amb resultats certificats. Optimització de recursos i assegurament de resposta en base a la dilatada experiència.

Acustica_Industrial_5 bn
Acustica_Industrial_8 bn

Execució de l'actuació

Materialització integral de tota la cadena o fases de projecte. Elaboració de protocols d’actuació i execució amb instal·lació especialitzada portada a terme en temps i forma.

Control de qualitat

Control i seguiment detallat d’obra mitjançant verificació in situ de resposta amb assajos i verificació permanent de l’actuació. Elaboració d’informes report.

Acustica_Industrial_7 bn
Acustica_Industrial_9 bn

Certificació final

Realització d’assajos normalitzats i avaluacions sonomètriques de certificació final d’obra en base als documents normatius d’aplicació.

La nostra metodología de treball

Oferim cobertura en consultoria acústica continuada per al promotor i la direcció facultativa.