SECTORS

La nostra missió és la de donar resposta a les exigències del mercat i demandes de la societat

Materialitzam els projectes amb un acurat disseny prescriptiu conceptual, correcta execució i resposta garantida i certificada.

Per A qui treballem?

Acústica Industrial es puntera a sectors de particular especialització com són:

Sector comercial i de distribució alimentaria

Supermercats, hipermercats, centres comercials, etc. Amb un extens bagatge al haver realitzat més de 711 plantes comercials a tota la geografia estatal.

Sector de construcció i instal·lacions en lèdificació

Des dels grans projectes en edificis públics i privats (climatització, elevació, hidràulic, etc.), Fins l’edificació particular. Adequació al Codi Tècnic de l’edificació.

Sector industrial

Actuacions específiques a grans infraestructures de generació elèctrica (Centrals Tèrmiques, CTCC, Plantes de cogeneració, Plantes Incineradores i de tractament de RSU, etc.), com a instal·lacions industrials en general i domèstiques.

Sector nàutic

Aïllament de renou aeri i vibratori de les sales de màquines de embarcacions menors, bucs de passatge i mercants, superyachts. Sonorització d’embarcacions de passatge i creuers.

Sector hoteler

Hotels, restaurants, etc. Actuació en àmbit de les Illes Balears, estatal i internacional. 210 projectes hotelers ens avalen, molts d’ells d’actuació integral.

Sector serveis

Oficines, centres d’ensenyament, conservatoris, sales de conferències, auditoris, palaus de congressos, pistes esportives, gimnasos (23 projectes executats en àmbit estatal) etc.

Sector d'oci i espectacles

Locals d’oci d’especial exigència, discoteques, terrasses ambientades, cafè concerts, beach clubs, espais tancats o oberts per a espectacles i festivals, accions correctores i monitorització per a grans festivals, etc. Actuació en 6 clubs dels pertanyents al THE WORLD’S 100 BEST CLUBS de la International Nightlife Association.

Planejament urbanístic ambiental i d'infraestructures

Mapes estratègics de renou, plans acústics especí cs d’actuació, gestió i avaluació de parcs naturals, plans de cohabitació urbana, implantació de mesures correctores en infraestructures públiques i privades, etc.